kodein artikelbild

Kodein är ett receptbelagt läkemedel som används som smärtstillande och hostdämpande medel. Kodein tillhör en grupp läkemedel som kallas opioider, vilket innebär att det fungerar genom att binda till opioidreceptorer i hjärnan och ryggmärgen. Det kan lindra smärta genom att minska känslan av smärta som skickas till hjärnan, samtidigt som det kan minska hosta genom att dämpa hostreflexen.

Kodein är vanligtvis ordinerat för mild till måttlig smärta eller hosta, men det kan också användas för mer allvarliga tillstånd som cancerrelaterad smärta. Det är viktigt att notera att kodein har potential att orsaka beroende och missbruk, så det är viktigt att följa läkarens doseringsinstruktioner noggrant.

Är Kodein receptfritt i Sverige?

Nej, Kodein är inte receptfritt i Sverige. Det krävs en recept från en läkare för att få tillgång till Kodein.

Hur mycket Kodein kan man ta per dag?

Mängden Kodein som man kan ta per dag beror på patientens individuella behov och kan variera från person till person. Läkaren kommer att bestämma den optimala dosen baserat på patientens sjukdomshistoria och nuvarande hälsotillstånd.

Kan man överdosera på Kodein?

Ja, det är möjligt att överdosera på Kodein. Symptom på överdos inkluderar svårigheter att andas, förvirring, yrsel, kramper och medvetslöshet. Om du misstänker en överdosering av Kodein, kontakta omedelbart sjukvården eller ring 112.

Alkohol och Kodein

Det är inte rekommenderat att kombinera Kodein och alkohol. Både Kodein och alkohol är centrala nervsystemdepressiva ämnen, vilket kan resultera i ökad risk för biverkningar och andningssvårigheter.

Vanliga biverkningar av Kodein

Vanliga biverkningar av Kodein inkluderar förstoppning, illamående, kräkningar, trötthet, yrsel och huvudvärk. Om du upplever några allvarliga biverkningar, kontakta din läkare.

Då är Kodein farligt

Kodein är farligt om det används på ett sätt som inte rekommenderas av en läkare. Missbruk av Kodein kan leda till beroende och allvarliga hälsoproblem. Kodein ska inte användas av personer som lider av andningsproblem, missbruk av alkohol eller andra droger eller personer som är allergiska mot opioider.

Andra namn för Kodein i Sverige

Kodein är också känt under andra namn som till exempel Codeinol, Paracod och Tylex.

Sammanfattning om Kodein

Kodein är en opioid som används för att behandla måttlig till svår smärta. Det är inte receptfritt i Sverige och mängden som kan tas per dag beror på patientens individuella behov. Kodein kan vara farligt om det används på ett sätt som inte rekommenderas av en läkare. Biverkningar av Kodein kan inkludera förstoppning, illamående, trötthet och yrsel. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner när du tar Kodein och att inte kombinera det med alkohol.